Производството на спирт тласна печалбата на "Захарни заводи" нагоре - Управление и бизнес