Ние трябва да спрем всички свинщини, не само една от тях - Общество и политика