Гражданите казаха, че повече така не може. И го казаха както могат