Банките прегръщат все по-силно идеята за дигитализация на услугите си