Спомен за Коритаров: Разпъвал ме е в студиото си, но ще ми липсва