Pfizer/BioNTech е 95% ефективна при превенция срещу инфекция