Застрахователите са реализирали приходи за над 2,4 млрд. лв. през 2020 г.