8 български компании имали товари на кораба, заседнал в Суецкия канал