Преференции разместват част от листите на "Демократична България" в София