Вече са обработени 100 % от протоколите за Пловдив област