Иззети са над 800 000 лв., предназначени за купуване на гласове