Спечелилите от пандемията в САЩ не бива да се наказват!