По-скъпи технически прегледи - стикери с чип и данни за екологичната група на МПС