Игор Стравински и авторът с ярка индивидуалност, който отблъсква масите