Американска компания иска да придобие девет магазина на Metro в Румъния