Поискан е запор на 425 000 лв., иззети са 383 000 лв. за купуване на гласове