Климатичните промени намаляват богатството на морски живот край екватора