Още две банки продължават да отпускат безлихвени кредити до 6 900 лева