Вашите преживявания непременно ще се върнат при този, който умишлено ги е предизвикал