Бразилският щам на коронавируса – три пъти по-смъртоносен за младите хора