Аркади Шарков: Трябва да се разработи ясна стратегия по отношение на мерките