Избори в Гренландия решават съдбата на огромен минен проект - Свят