„Подполковникa и пролетта” от Нил Колефф – правете се, че не познавате тези хора