Най-голямата грешка на Калин Вельов била, че е напуснал Ку-ку бенд