Още две банки рестартират програмата за безлихвени кредити на физически лица