Google се отказа от финансовия софтуер на Oracle и преминава към SAP