Личен лекар: Недопустимо беше членове на изборни комисии да чакат с часове в автобуси