Йелън се застъпи за глобална минимална корпоративна ставка