Apple повдигна леко завесата около електромобила на компанията