WhatsApp ще позволят да синхронизираме историята на чатовете между iOS и Android