Не всички трябва да работят по-дълго поради удължения живот