Фискалната експанзия в САЩ омаловажава колебанията на пазарите