Примирие! Бунтовникът подписа клетвена декларация за лоялност към краля