Кольо Колев: Възможно е правителство на малцинството, но то ще бъде кратко