Среща на класическото виждане с метафорично-асоциативния образ