6 април - Успение на свети Методий Славянобългарски