EDF вижда огромен пазар за малки реактори за замяна на изкопаемите горива