Ремонтът на специалната атомна подводница „Лошарик“ ще продължи до четири години