С 80% повече са хората с право на глас в Кърджали в сравнение с миналия вот