Отец Димитър: Хората ще напълнят сърцата си с надежда след това изпитание