Гигантска опашка пред СИК във Великобритания, българите я посрещат спокойно