Мая Манолова: Михаил Константинов да брои правилно, защото ние ще сме готови преди него