Сондата „Тиенуън-1“ навреме в орбита за паркиране около Марс