"Таймс": Хората с увреждания са забравените жертви на КОВИД