Освобождават от такса смет затворени обекти в пандемията в Горна Оряховица