Над 3 трилиона евро са получили фирмите и домакинствата в ЕС за борба с кризата