Има ли една-единствена истина за развитието на човека?