Една съдийка отхвърли вещото лице историк и изпра генерал Луков, а медии ѝ припяват*