Отношенията Русия - ЕС: от скъсване до качествено ново сътрудничество