Пат Бюканън: Без студени войни и кръстоносни походи за демокрация